กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจขนส่งของคุณด้วย Safety net

Safety net อุปกรณ์ที่จะช่วยพัฒนาระบบการขนส่งให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

Safety net ตาข่ายสำหรับคลุมสินค้า

แนวโน้มของธุรกิจออนไลน์มีการเติบโตสูงมากขึ้นเรื่อยๆ การนำเข้าส่งออกสินค้าจึงมีปริมาณที่ปรับสูงขึ้นตามไปด้วย จึงไม่ต้องแปลกใจหากตลาดของธุรกิจขนส่งต่าง ๆ จะเริ่มคึกคักและมีการแข่งขันแย่งชิงลูกค้ากันสูงมากขึ้น ทำให้บริษัทขนส่งหลายเจ้าต้องเริ่มปรับปรุงด้านบริการให้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งของตัวให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บริการของคุณก็คือ Safety net หรือตาข่ายสำหรับคลุมสินค้าเวลาขนย้ายหรือขนส่ง

นอกจากบริษัทขนส่งภายในประเทศเจ้าใหญ่ ๆ อย่าง Best Express, Flash Express, หรือ J&T ก็มีบริษัทขนส่งแบบ on-demand ที่ส่งด่วนได้ภายใน 24 ชั่วโมง อย่าง Lalamove, Line Man หรือ Grab Express และเจ้าอื่น ๆ ที่กำลังจะตามมาเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจขนส่งมีการเติบโตมากขึ้น ตามกระแสที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจค้าขายออนไลน์และ E-Commerce เจ้าใหญ่ ๆ ทำให้มีการแข่งขันของธุรกิจขนส่งสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเพิ่มบริการและการปรับเปลี่ยนระบบขนส่งของตัวเองให้มีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่จดจำ ทำให้ผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กใหญ่ตัดสินใจเลือกบริษัทของตน

ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจขนส่งของคุณอย่างเต็มที่ จึงต้องมีกลยุทธ์ที่ช่วยทำธุรกิจขนส่งของคุณที่ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า, สามารถสร้างความประทับใจในการใช้บริการ รวมถึงเทคนิคทางการตลาดเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าเลือกบริษัทขนส่งของคุณมากขึ้น ดังนี้


5 กลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจขนส่งของคุณมีประสิทธิภาพด้วย Safety net

 1. เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของสินค้าระหว่างขนส่ง : จากงานวิจัยของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 เกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่สำโรง-ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ พบปัญหาหลักๆ คือ ร้านค้าแพ็คไม่ทัน, ปริ้นท์บาร์โค๊ดขนาดเล็กเกินไป, รถขนส่งเต็ม, สินค้าส่งมาไม่ถึงร้านตามกำหนดเวลา, คลังเต็ม/ลงสินค้าไม่ได้จำนวน, คนขับรถไม่ชำนาญเส้นทาง, ร้านใช้กล่องแพ็คไม่เหมาะสม, รถติดขณะเดินทาง, รถขนส่งมีปัญหา, แพ็คสินค้าผิด, ร้านค้าย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้งขนส่งล่วง, เกิดอุบัติเหตุ, ขนาดหรือน้ำหนักเกินที่ขนส่งกำหนด และคนขับลากะทันหัน ซึ่ง 3 สาเหตุของปัญหาที่กล่าวมา มีส่วนเกี่ยวข้องอุปกรณ์ที่ช่วยให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีความปลอดภัยมากพอที่จะป้องกันความเสียหายของสินค้าอย่าง Safety net หรือตาข่ายสำหรับคลุมสินค้าเวลาขนย้ายหรือขนส่ง  ที่มา : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

  อย่างปัญหาของรถขนส่งที่มีปัญหา, การเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง, และปัญหาขนาดหรือน้ำหนักเกินที่ขนส่งกำหนดนั้น มีส่วนทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ การสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าตลอดจนความ ปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง ซึ่งทางบริษัทขนส่งนั้นๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหายในทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อสินค้าและบริการ ทำให้ธุรกิจของขนส่งต่างๆ มีต้นทุนการทำธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างไม่มีความจำเป็น ฉะนั้นเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปอย่างราบรื่น การลดต้นทุนธุรกิจด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของสินค้าระหว่างขนส่ง อย่าง Safety net ที่เป็นตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่นเสียหายระหว่างทาง ที่ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเกิดขนาดที่กำหนดหรือุบัติเหตุระหว่างทาง ก็สามารถป้องกันสินค้าของลูกค้าไม่ให้เสียหรือสูญหายได้

 2. การลดต้นทุนธุรกิจที่ไม่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยลดค่าบริการให้ลูกค้า : การแข่งขันเรื่องราคาค่าบริการขนส่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของบริษัทคุณได้มากที่สุด แต่การต่อสู้เรื่องราคาในตลาดที่มีการแข่งขันสูง หากไม่บริหารต้นทุนดีๆ ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้ในระยะยาว ฉะนั้น คุณจะต้องพิจารณาการลดต้นทุนบางอย่างของการขนส่งโดยการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของสินค้าระหว่างขนส่ง อย่าง Safety net ที่สามารถลดต้นทุนธุรกิจของคุณได้ ดังนี้คือ

  • มีราคาถูกกว่าถุงลมกันกระแทก
  • สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
  • ช่วยลดความสูญเสียของสินค้า ทำให้ธุรกิจขนส่งไม่ต้องเสียเงินค่าเคลมสินค้าที่เสียหาย
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับการชดเชยในกรณีที่อุบัติจากสิ่งของที่อาจร่วงหล่นลงมาทับหรือกระแทกใส่ผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย

 3. ความรวดเร็วสะดวกสบายในการขนส่ง : แน่นอนว่าเรื่องของระยะเวลาที่รวดเร็ว ย่อมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์) เพราะการถูกชื่นชมเรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้ว การได้รับของที่รวดเร็วทันใจก็ช่วยสร้างประสบการณ์ซื้อที่ดี ยิ่งสินค้าที่เป็นของที่ต้องการส่งมอบความสดใหม่ให้ลูกค้าด้วยแล้ว ลูกค้าที่เป็นเหล่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ยิ่งพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งที่รวดเร็วของคุณ แต่ความรวดเร็วไม่ใช่เพียงความพร้อมของจำนวนพนักงานขับรถหรือจำนวนของยาพาหนะขนส่งที่เพียงพอ แต่หมายถึงอุปกรณ์อย่าง Safety net ที่เป็นตาข่ายป้องกันสินค้าไม่ให้ร่วงหล่นเสียหายระหว่างทาง ก็ช่วยทำให้การขนส่งเป็นอย่างรวดเร็วและราบรื่นได้

  นอกจากนั้น บริษัทขนส่งของคุณจะต้องสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ทั้ง การบริการของพนักงานให้ข้อมูลและการตอบคำถามลูกค้าที่ดี และสถานที่รับส่งของของบริษัทขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางกระจายรับส่งสินค้าที่มากเพียงหรือหน่วยรถไปบริการสินค้าถึงที่บริษัทของลูกค้า ฯลฯ ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการตัดสินใจเลือกบริการของคุณ

 4. Go Green Logistics : การนำพาบริษัขนส่งของคุณให้เป็นขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาจเริ่มง่ายๆ จากการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการขนส่งที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอย่าง Safety net หรือตาข่ายสำหรับคลุมสินค้าเวลาขนย้ายหรือขนส่งที่สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน แทนถุงลมกันกระแทกที่อาจใช้ได้เพียงไม่กี่ครั้ง หรือการวางแผนขนส่งและพักสินค้าให้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากขึ้น ไปจนถึงการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนยานพาหนะสำหรับขนส่งให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างรถไฟฟ้านอนาคต เพราะในปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น หากบริษัทของคุณปรับเปลี่ยนเป็นการขนส่งสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ก่อน ก็จะถือเป็นจุดเด่นที่สามารถสร้างการรับรู้ที่ดีแก่กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ด้วย นั่นเอง

 5. ร่วมมือกับพันธมิตรกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ : การใช้สิทธิพิเศษแก่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือใหญ่ไปกว่านั้นก็คือ แพลตฟอร์ม E-Commerce ต่างๆ หลายเจ้าในประเทศไทย จะช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งให้แก่บริษัทคุณได้ นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับบริษัทของคุณได้

ทั้งหมดนี้คือ 5 กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจขนส่งของคุณมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งมากมายในตลาดของธุรกิจเดียวกันได้ และการเริ่มต้นเพียงง่ายๆ ก็คือ การเลือกใช้ Safety net ตาข่ายสำหรับคลุมสินค้าสำหรับการขนส่งของคุณ เพื่อความปลอดภัย ประหยัดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท บีแพ็ค แมททีเรียล เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายคลุมสินค้าและ Safety net ที่มีมาตรฐานและไว้ใจได้ เหมาะสำหรับงานที่ใช้ป้องกันสินค้าทุกประเภท เพื่อให้ทุกการขนส่งของลูกค้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างถึงที่สุด