บริษัท บีแพ็ค แมททีเรียล จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ , แผ่นรองกระดาษลูกฟูก
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานโลจิสติกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้า

จุดเริ่มต้นของเรา

แรกเริ่มของ บริษัทบีแพ็ค แมททีเรียล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์คือการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อย่าง แผ่นรองกระดาษลูกฟูก, อุปกรณ์ที่ใช้ในงานโลจิสติกส์, ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการในการใช้งาน และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าทุกท่าน


เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

บริษัทบีแพ็ค แมททีเรียล มีเป้าหมายหลักคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีมีความยืดหยุ่นสูงและให้ความใส่ใจกับลูกค้าทุกท่าน โดยมีจุดเด่นในการดำเนินงาน 3 ข้อหลักๆ คือ

  1. เราใส่ใจในกระบวนการตั้งแต่การผลิตไปถึงการส่งมอบ : ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรในบริษัท ทั้งแผ่นรองกระดาษลูกฟูก, อุปกรณ์ที่ใช้ในงานโลจิสติกส์, ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าต่างๆ เรายินดีให้คำปรึกษากับลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบสินค้า, ผลิตสินค้าส่งให้กับลูกค้าได้ทดลอง, หรือการให้คำแนะนำในการใช้สินค้าเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงานในธุรกิจของลูกค้าแต่ละท่าน รวมถึงการดูแลการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือของลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน

  2. ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า : เพราะลูกค้าทุกท่านคือคนสำคัญสำหรับเรา บริษัทบีแพ็ค แมททีเรียล ตั้งใจและพร้อมฝึกอบรใพนักงานให้มีใจรักบริการและมีความยืดหยุ่นในการบริการเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เช่น สามารถปรับสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ เป็นต้น

  3. ความรวดเร็วในการให้บริการ : บริษัทบีแพ็ค แมททีเรียล ทราบดีว่าการทำธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยความรวดเร็ว ธุรกิจของลูกค้าทุกท่านก็เช่นเดียวกัน เราจึงใส่ใจในการเลือกขนส่งที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้า ไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองกระดาษลูกฟูก, อุปกรณ์ที่ใช้ในงานโลจิสติกส์, ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าต่างๆ ให้กับลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแต่ละพื้นที่ในการจัดส่ง

 

พันธกิจสำคัญขององค์กร

นอกจากความใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงการส่งมองสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดแล้ว การรักษากําหนดเวลาที่รวดเร็วที่สุดในการส่งมอบสินค้าตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้านั้น ก็ยังเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอีกประการหนึ่งด้วย แต่สิ่งที่เป็นหัวใจของพันธกิจสำคัญสำหรับบริษัทบีแพ็ค แมททีเรียล ก็คือการออกแบบสินค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการใช้งานของธุรกิจลูกค้า โดยสินค้าของเราต้องช่วยลดความยุ่งยากในการทํางานของลูกค้า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับบริษัท แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเราจึงสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ด้วยดี

นอกจากนี้ บริษัทบีแพ็ค แมททีเรียล ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้เติบควบคู่ไปกับเราอีกด้วย ทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือทำนุบำรุงศาสนา และการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ

นับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งบริษัท จนถึงวันนี้ ด้วยเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของเราที่มุ่งเน้นเรื่องการส่งมอบสินค้าคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากมาย ในเรื่องของคุณภาพสินค้าและการบริการที่รวดเร็ว

 

ติดต่อเรา