ตาข่ายคลุมสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองกับการผลิตที่ยั่งยืน

การนำตาข่ายคลุมสินค้ากลับมาใช้ซ้ำ

ตาข่ายคลุมสินค้า หรือตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเนอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานโลจิสติกส์ และคลังสินค้า เช่น กระดาษลูกฟูก ถุงลมกันกระแทก ล้วนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ซื้อมาใช้แล้วหมดสภาพไปในทันที หรือเป็นสิ่งของที่ต้องเปลี่ยนเมื่อเสื่อมสภาพ โดยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่เกิน 1 ปี ซึ่งวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้มักมีอัตราการผลิตที่สูง ใช้ทรัพยากรในการผลิตเป็นจำนวนมาก และเมื่อใช้เสร็จก็กลายเป็นขยะปริมาณมหาศาล ดังนั้นการเปลี่ยนให้วัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้เข้าสู่วงจรการผลิตที่ยั่งยืน นอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้อีกด้วย

การผลิตที่ยั่งยืน คืออะไร

การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการผลิตอย่างไม่จำกัดในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของทั้งคนและสัตว์ “การผลิตที่ยั่งยืน” หรือ “Sustainable Manufacturing” จึงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในทางออกที่มาช่วยแก้ไข และเยียวยาปัญหาเหล่านี้ และหนึ่งในสิ่งที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้คือการผลิตสินค้าจำพวกวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตาข่ายคลุมสินค้า ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ แผ่นรองกระดาษลูกฟูก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องช่วยกันตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ระยะยาวและสร้างสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ไปจนถึงด้านสังคม ของทุกคน

Sustainable Manufacturing ถูกให้คำนิยามว่าคือ “การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และต้องมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชนและผู้บริโภค ด้วยต้นทุนที่ประหยัด” กล่าวอย่างง่ายก็คือการผลิตที่หันมาใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลที่ส่งผลต่อชั้นบรรยากาศโลก ลดปริมาณการใช้น้ำสะอาดลง เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรที่ทุกคนบนโลกใช้ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ โดยผู้บริโภคก็สามารถมีส่วนร่วมกับการผลิตที่ยั่งยืนนี้ได้ โดยการส่งสินค้าที่สิ้นอายุการใช้งานแล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เช่น การนำวัสดุฟุ่มเฟือยอย่างตาข่ายคลุมสินค้าที่เสื่อมสภาพแล้ว กลับมาเข้ากระบวนรีไซเคิลให้เป็นตาข่ายผืนใหม่ที่ประสิทธิภาพเต็มร้อย ไม่ปล่อยให้เป็นขยะไร้ประโยชน์

การผลิตตาข่ายคลุมสินค้าที่ยั่งยืน

ปัจจุบันในการผลิตตาข่ายคลุมสินค้า มักนิยมใช้เส้นใยไนล่อน หรือ Poly Propolyne (PP) มาถักทอกันเป็นตาข่ายผืนใหญ่ เนื่องจากเส้นใยไนล่อนเป็นเส้นใยที่มีความคงทน แข็งแรง และหยืดหยุ่นสูง รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดี เหมาะกับการใช้คลุมสินค้าขนส่งในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งการผลิตเส้นใยไนล่อนนั้นแม้จะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าเส้นใยจากธรรมชาติ แต่ก็สามารถผลิตขึ้นอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใส่ใจในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนได้ โดยผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอด Life Cycle ของผลิตภัณฑ์ หรือก็คือตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดขึ้นจนตายสูญสลายไป โดยจะพิจารณาตั้งแต่กระบวนการผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่การใช้วัตถุดิบและพลังงาน กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการนำไปกำจัด ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยไนล่อนบางแหล่งมีการยกระดับมาตรฐานของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงไปเป็นศูนย์ได้ แน่นอนว่าเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมการผลิต ข่าวดีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและโลกของเราทุกคน

นำตาข่ายคลุมสินค้ากลับมาใช้ซ้ำ อีกทางเลือกแห่งความยั่งยืน

อีกหนึ่งวิธีการสำคัญที่ผู้บริโภคสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรโลกผ่านการผลิตที่ยั่งยืนคือการ Reuse หรือการนำวัสดุสิ้นเปลืองกลับมาใช้ซ้ำจนกว่าจะสิ้นอายุการใช้งาน ดังนั้นการเลือกตาข่ายคลุมสินค้าที่ผลิตจากไนล่อนที่มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรง สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า นอกจากนี้ตาข่ายคลุมสินค้ายังเป็นอุปกรณ์กันกระแทกทางเลือกที่สามารถใช้แทนถุงลมนิรภัยได้เป็นอย่างดี และมีอายุการใช้งานที่คงทนยืนยาวกว่า การหันมาใช้ตาข่ายคลุมสินค้าแทนถุงลมนิรภัยแบบใช้แล้วทิ้งย่อมเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรมากกว่า

บีแพ็ค แมททีเรียล เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย ตาข่ายคลุมสินค้า ที่มีมาตรฐาน แข็งแรงทนทาน คุณภาพดีจากเชือกไนล่อนเกรด A ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและแข็งแรง มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงดึงและแรงเสียดสี มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับงานที่ใช้ป้องกันสินค้าทุกประเภท ตั้งแต่สินค้าที่มีน้ำหนักเบาไปจนถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ทั้งยังรับสั่งทำตาข่ายคลุมสินค้า ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ตาข่ายกันของตก ตามขนาดและความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการออกแบบตาข่ายคลุมสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ได้ตาข่ายที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ให้ทุกการขนส่งของลูกค้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างถึงที่สุด

สนใจสินค้า ตาข่ายคลุมสินค้าหรือตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์
ติดต่อเรา

บริษัท บีแพ็ค แมททีเรียล จำกัด
https://www.bpackmaterial.com/
โทร: 098-546-1563
อีเมล: bpackmaterial@gmail.com
Facebook: ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าคุณภาพ ราคาถูก by Bpack