การใช้งานและประโยชน์ของสายรัดพาเลท strapping

สายรัดพาเลท strapping บาง เบา แต่แข็งแรง สุดยอดตัวช่วยในการป้องกันสินค้าที่ทุกอุตสาหกรรมต้องมี!

 สายรัดพาเลท Strapping

          ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกของการแข่งขันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากรูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนมาเป็นธุรกิจแบบ E-Commerce มากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก็มีความสำคัญต่อธุรกิจ E-Commerce และต่อ Supply Chain มากเหมือนกัน เนื่องจากเป็นการให้บริการด้านการจัดส่งสินค้าหรือ กระจายสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายให้ส่งถึงมือผู้รับให้รวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ดังนั้นการบรรจุหีบห่อ และการจัดระเบียบสินค้าหรือพัสดุจึงมีความสำคัญมาก สายรัดพาเลท (strapping) จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่จะทำให้สินค้าหรือพัสดุส่งถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัย หรือจะใช้ สายรัดพาเลท (strapping) ในอุตสากหรรมอื่นๆ เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า 

          แต่หลายๆ อุตสาหกรรมก็อาจต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้า เพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น จึงลดสิ่งที่คิดว่าไม่จำเป็น โดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลืองอย่าง สายรัดพาเลท (strapping) ซึ่งส่วนใหญ่หากมีการใช้งานแล้วจะทิ้งทันทีจึงหลีกเลี่ยงที่จะใช้ สายรัดพาเลท (strapping)ในการขนส่งหรือจัดเก็บสินค้า จนอาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายและต้องชดใช้ค่าเสียหายจนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทได้อีกด้วย

          สายรัดพาเลท (strapping) จึงเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะโลจิสติกส์ ที่ใช้เพื่อรัดสินค้า หรือ รัดกล่องไม้หรือกล่องลังเพื่อช่วยให้สินค้าคงสภาพที่ดีและสมบูรณ์ในขณะทำการจัดส่ง ทำให้สินค้าถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย หรือในการใช้ สายรัดพาเลท (strapping)เพื่อจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อยแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้งาน และเพิ่มความสามารถของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าทำให้จัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น เช่น เรือขนส่งสินค้า รถขนส่งสินค้า ห้องคลังสินค้า หรือตู้คอนเทรนเนอร์ที่ใช้เก็บสินค้า

มารู้จัก สายรัดพาเลท (strapping) ผู้ช่วยสำคัญในการป้องการสินค้า

สายรัดพาเลท (strapping) ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ผ่านการหลอมละลายด้วยความร้อนและรีดออกมาเป็นเส้นบางๆ มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ไม่มีความยืดหยุ่น จึงทำให้มีความคงที่ สายรัดพาเลท (strapping) จึงรัดสินค้าได้ง่ายและแน่น แต่การรัดของ สายรัดพาเลท (strapping) จะต้องมีเครื่องมือเฉพาะในการช่วยรัด เช่น เครื่องมือรัดมือคันโยก คีบหนีบ และกิ๊บเหล็ก  สายรัดพาเลท (strapping) มีด้วยกัน 3 ประเภท

 • สายรัดพลาสติกแบบพีพี มีคุณสมบัติการยืดตัวได้ดี บาง รับน้ำหนักได้ปานกลาง ทนทานต่อแรงเสียดทาน ไม่ขาดง่าย ทนต่อสภาพอากาศได้ดี มีหลากหลายขนาด
 • สายรัดพลาสติกแบบไฮเดน มีความแข็งแรงสูง รับน้ำหนักได้มาก การยืดตัวน้อย มีความทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลาย
 • สายรัดพลาสติกโพลีเอสเตอร์ หรือสายรัดพลาสติก PET มีคุณสมบัติทนทานต่ออุณหภูมิสูง ยืดตัวได้น้อย รับแรงดึงได้ดี ทนต่อแรงแตกหักและมีความสามารถในการคืนสภาพสูง

 

ลักษณะการใช้งาน สายรัดพาเลท (strapping)

          การใช้งานของ สายรัดพาเลท (strapping) แต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสายรัดพาเลท (strapping) ถึงแม้สายรัดพาเลท (strapping) แต่ละประเภทจะมีการผลิตจากเม็ดพลาสติกที่เหมือนกันแต่เป็นเม็ดพลาสติกคนละประเภทจึงมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

สายรัดพลาสติกแบบพีพี เป็นประเภท สายรัดพาเลท (strapping) ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene มีหลายสีและสามารถรีดเส้นให้บางได้ตามความต้องการ มีความกว้างหลายขนาดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น 5 มิลจะใช้กับงานรัดธนบัตร, 9 มิลใช้รัดกล่องทั่วไป, 12 มิลใช้รัดสินค้าที่มีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม สายรัดพาเลท (strapping) แบบพีพีสามารถใช้รัดสินค้าได้หลากหลายประเภทและหลากหลายรูปทรง หรือใช้ได้ในงานอเนกประสงค์ ช่วยยึดวัตถุหรือสิ่งของไม่ให้เคลื่อนย้ายในขณะขนย้ายได้เป็นอย่างดี  สายรัดพาเลท (strapping)แบบพีพีมักจะใช้งานร่วมกับเครืองรัดไฟฟ้าแต่ไม่เหมาะกับเครื่องรัดมือโยกและไม่เหมาะกับการใช้รัดสินค้าขนาดใหญ่มีน้ำหนักมาก

สายรัดพลาสติกแบบไฮเดน ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งถือว่าเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง เป็นสายรัดพาเลท (strapping) ที่มีความหนากว่าแบบพีพี ความหนาของ สายรัดพาเลท (strapping) แบบไฮเดนจะอยู่ที่ประมาณ 2.2 -2.4 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับการรัดสินค้าที่อยู่บนพาเลทที่เคลื่อนย้ายลำบากเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก และด้วยสายรัดพาเลท (strapping) แบบไฮเดนมีความหนาจึงต้องใช้เครื่องรัดแบบมือโยก คีบหนีบ และกิ๊บเหล็ก

สายรัดพลาสติกแบบโพลีเอสเตอร์ เป็นสายรัดพาเลท (strapping) ที่มีความแข็งแรงและเหนียวทนทานมากที่สุดเพราะผลิตจากเม็ดพลาสติก PET ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ทนต่อแรงกระแทกได้ดีจึงเหมาะกับการรัดสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ๆ มีน้ำหนักมาก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร หรือ วัสดุก่อสร้าง เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องรัดแบบอัตโนมัติ สายรัดพาเลท (strapping) แบบโพลีเอสเตอร์ไม่สามารถใช้ร่วมกับสายรัดแบบพีพี และ แบบไฮเดนได้เพราะมีแรงดึงที่ต่ำกว่าทำให้รับน้ำหนักสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆไม่ได้ และ สายรัดพาเลท (strapping) แบบโพลีเอสเตอร์ ยังสามารถใช้แทนสายรัดเหล็กพืด ที่มักใช้จะใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอื่น ๆได้

 

ประโยชน์ของการใช้ สายรัดพาเลท (strapping)

  1. ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานที่ดูแลสินค้าหรือจัดส่งสินค้า เพราะ สายรัดพาเลท (strapping) จะรัดสินค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อช่วยป้องกันการหล่นของสินค้าที่จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวสินค้าเองและตัวพนักงานที่ดูแล
  2. ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สายรัดพาเลท (strapping) สามารที่จะรัดสินค้าที่มีความสูง มากๆ ได้ จึงใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าน้อยกว่าวิธีอื่นทำให้จัดเก็นสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น
  3. ลดความเสี่ยงที่จะเกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายของสินค้าได้
  4. เพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้ เมื่อสินค้าได้ถูกดูแลรักษาเป็นอย่างดีโดยการใช้ สายรัดพาเลท (strapping) ในการแพคเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพทำให้แบรนด์สามารถเพิ่มการรับประกันความเสียหายของสินค้าได้

 

         สายรัดพาเลท (strappingมีความจำเป็นอย่างมากในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะโลจิสติกส์ที่ต้องมีการแพ็คสินค้า การขนย้าย และการขนส่ง รวมไปถึงการจัดเก็นสินค้าในคลังสินค้า ด้วยคุณลักษณะและประโยชน์ของ สายรัดพาเลท (strapping) ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการบรรจุและป้องกันสินค้าไม่ให้ล้มเอียงออกจากพาเลท จึงช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการป้องกันสินค้าจากการเคลื่อนย้ายจากการขนส่ง ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจโลจิสติกส์

 

          บริษัท บีแพ็ค แมททีเรียล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย  สายรัดพาเลท (strapping), ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์, แผ่นรองกระดาษลูกฟูก อุปกรณ์ที่ใช้ในงานโลจิสติกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้า รวมถึงการออกแบบสินค้าให้เหมาะสมต่อความต้องการและการใช้งาน เราขอการันตีในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วตามที่กําหนด ถ้าลูกค้าอยากลดโอกาสของความเสียหายของสินค้าจากการขนส่งหรือการจัดเก็บ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อใช้ในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง

สนใจสินค้า ตาข่ายคลุมสินค้าหรือตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์
ติดต่อเรา

บริษัท บีแพ็ค แมททีเรียล จำกัด
https://www.bpackmaterial.com/
โทร: 098-546-1563
อีเมล: bpackmaterial@gmail.com
Facebook: ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าคุณภาพ ราคาถูก by Bpack