แนวโน้มธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ กับการใช้ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์

ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจโลจิสติกส์หรือการบริการขนส่งและกระจายสินค้า ทั้งภายในและนอกประเทศนั้น นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ทั้งระบบภายใน 20 ปี โดยสถานการณ์ของธุรกิจโลจิสติกส์ไทยในปัจจุบันมีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถส่งสินค้าจนถึงมือผู้รับโดยไม่เสียหาย ก็คือ ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์

สืบเนื่องจากธุรกิจ E-Commerce ภายในประเทศที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยเพิ่มกิจกรรมในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศ ทำให้เหล่าผู้ประกอบการในกลุ่มการบริการขนส่งและกระจายสินค้า มีความจำเป็นต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ เพราะเมื่อมีโอกาสในตลาดสูงก็ทำให้มีคู่แข่งทางการตลาดมากขึ้นไปด้วย และหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญก็คือการขนส่งที่ปลอดภัยให้สินค้าถึงมือผู้รับโดยไม่ได้รับความเสียหาย จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์

“ธุรกิจขนส่งพัสดุปี 2566 ยังโตต่อเนื่อง แรงหนุนจาก E-Commerce คาดมีมูลค่ากว่า 1.15 แสนล้านบาท สวนทางกับกำไร แนะกลุ่มขนส่งพัสดุดั้งเดิมเร่งปรับตัว
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินธุรกิจขนส่งพัสดุในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องที่ 18% ด้วยมูลค่า 1.15 แสนล้านบาท ตามการเติบโตของตลาด E-Commerce… แนะผู้ประกอบการขนส่งพัสดุดั้งเดิมรักษามาตรฐานการบริการและการจัดส่ง” ที่มา : ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ttb analytics

 

ธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ

  1. การขนส่งทางถนน เป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกประเภทต่างๆ เช่น รถกระบะ รถตู้คอนเทนเนอร์และรถห้องเย็น

  2. การขนส่งทางรถไฟหรือระบบราง เป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้ามีหลายเส้นทางและขนได้หลากหลายประเภท ทั้งสินค้าเทกอง (Bulk) สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้ให้บริการมีรายเดียว คือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

  3. การขนส่งทางท่อ เป็นการขนส่งสินค้าเหลว เช่น น้ำ, น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ และสารเคมี

  4. การขนส่งทางน้ำ เป็นการขนส่งทางชายฝั่งทะเลจะใช้เรือลำเลียง/เรือบรรทุกถ่ายลำสินค้า (Feeder ship) จากท่าเรือย่อยไปท่าเรือหลักหรือท่าเรือน้ำลึก ส่วนมากใช้ขนสินค้าที่มีน้ำหนักมาก การขนส่งทางลำน้ำในประเทศมักเป็นสินค้าธัญพืชและวัสดุก่อสร้างแบบเทกอง

  5. การขนส่งทางอากาศ มักเป็นการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงและต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษ เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักน้อย หรือสินค้าที่ต้องขนส่งเร่งด่วนเพื่อป้องกันการเสียหาย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัคซีน หรือสินค้าแฟชั่น

โดยการขนส่งและการกระจายสินค้างทางถนนของไทย มีสัดส่วนการใช้งานที่มากที่สุดคือ 79.7% เพราะการขนส่งรูปแบบไม่สามารถให้บริการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ (Door to Door Transport) เหมือนกับการขนส่งทางถนน


ประเภทของรถสำหรับบรรทุกสินค้าได้ 4 ประเภท

  • รถกระบะบรรทุกสินค้าทั่วไป (General Truck) รถยนต์ประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เพราะส่วนใหญ่เป็นการขนส่งของภาคเอกชนทั่วไปที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าเกษตรในฤดูกาลเก็บเกี่ยว หรือขนส่งสินค้าทั่วไปในเฉพาะพื้นที่ รวมทั้งรับจ้างขนส่งทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก ทั้งเรื่องความรวดเร็ว, การบริการและความปลอดภัยสินค้า ฉะนั้นอุปกรณ์ที่ทุกบริษัทขนส่งหรือผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องมีก็คือ ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งคุณอาจจะเลือกขนาดที่เล็กลงมา เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของรถกระบะในขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดีมากที่สุด นั่นเอง

  • รถพ่วงและรถลากจูง (Trailer) ส่วนใหญ่การใช้รถประเภทนี้เพื่อการขนส่งจะเป็นประเภทของภาคอุตสาหกรรมและภาคก่อสร้างเป็นหลัก เพราะขนาดของรถเหมาะสำหรับการใช้งานกับสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น ข้าว, น้ำตาล, ยางพารา, อาหารสัตว์, วัตถุดิบการผลิต, เครื่องจักรขนาดใหญ่, อุปกรณ์ก่อสร้าง อย่างเหล็กทรงยาวและเหล็กม้วน รวมถึงสินค้าบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น แน่นอนว่าสินค้าเหล่านี้ถ้าไม่มากพอที่จะอัดให้แน่นเต็มคอนเทนเนอร์ และนี้นี่เองที่หากไม่มีอุปกรณ์อย่าง ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ที่ช่วยรัดสินค้าให้แน่นและไม่เคลื่อนที่ไปกระแทกกันจนเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งได้

  • รถบรรทุกของเหลวหรือรถบรรทุกเฉพาะกิจ (Liquid Truck, Dangerous Truck, Special Truck) ซึ่งนิยมใช้ขนส่งสินค้าที่เป็นอันตราย เช่น สารเคมี, น้ำมันหรือก๊าซเชื้อเพลิง หรือการขนส่งเฉพาะกิจอย่าง รถผสมปูน, รถพยาบาลเพื่อการตรวจคัดกรองโรคระบาด, รถขนส่งยานพาหนะและรถบรรทุกของเสีย เป็นต้น

  • รถกระบะตู้ทึบบรรทุกสินค้า (Box Truck) ส่วนใหญ่จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิหรือรถห้องเย็น ที่มักจะใช้ขนส่งสินค้าสดและอาหารแช่เย็นแช่แข็งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ (2) รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเบ็ดเตล็ด การใช้ ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ในขนาดที่เหมาะสมระหว่างขนส่งสินค้าต่างๆ ก็จะช่วยให้ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสินค้าได้

แม้การขนส่งสินค้าทางถนนจะมีข้อดีเรื่องความสะดวกสบายสามารถขนส่งถึงปลายทางได้เลย แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่หากมีการขนถ่ายสินค้าหรือเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรูปแบบอื่น หากไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งหรือขนย้าย อย่าง สายรัดสินค้า, สายรัดพาเลทหรือ ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ก็อาจสร้างความเสียหายให้สินค้าได้ อย่างไรก็ดีธุรกิจบริการขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศนั้น มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณความต้องการของผู้บริโภคและเหล่าธุรกิจ E-Commerce ฉะนั้นการนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ อย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารคลังสินค้าและการจัดส่ง, การขยายพื้นที่การให้บริการ, การลดราคาค่าบริการค่าจัดส่ง ไปจนถึงการรักษามาตรฐานในการจัดส่งให้ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ

หากคุณกำลังมองหา ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าของคุณ บริษัท บีแพ็ค แมททีเรียล เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายคลุมสินค้าที่มีมาตรฐานและไว้ใจได้ เหมาะสำหรับงานที่ใช้ป้องกันสินค้าทุกประเภทและมีให้คุณเลือกใช้ได้หลายขนาด เพื่อให้ทุกการขนส่งของคุณมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปเป็นจุดแข็งเพื่อต่อสู่กับคู่แข่งได้อย่างเหนือชั้น นั่นเอง