ตาข่ายคลุมสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่ง

ตาข่ายคลุมสินค้า container net เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกสินค้าในทุกตู้คอนเทนเนอร์

 ตาข่ายคลุมสินค้า

หากพูดถึงการขนส่งสินค้าข้ามภูมิภาค หรือข้ามทวีปในปัจจุบัน ทุกคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้ากล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เรียกว่า “ตู้คอนเทนเนอร์” ที่พบเห็นได้ทั่วไปในการขนส่งสินค้าต่าง ๆ ด้วยลักษณะเป็นกล่องเหล็กขนาดใหญ่ มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกและสภาพอากาศ เป็นนวัตกรรมที่เกิดมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขนย้ายสินค้า โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายจากพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง เช่นจากรถไฟ ไปเรือ หรือจากเรือไปยังรถบรรทุก แค่เพียงบรรจุสินค้าที่ต้องการขนส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อสินค้าภายในตู้ ควรคลุมด้วยตาข่ายคลุมสินค้า (container net) กันกล่องสินค้าเลื่อนหรือร่วงหล่น จากนั้นปิดตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อย สินค้าก็จะถูกยกไปทั้งตู้ ลดระยะเวลาการถ่ายโอนสินค้าและเพิ่มความสะดวกสบายในการขนย้ายได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โลกมามากกว่า 50 ปี


ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่ง

ตู้คอนเทนเนอร์นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งแบบ intermodal และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ออกได้ตามลักษณะตู้ และประเภทการใช้งานได้มากมายหลากหลายประเภท แต่ในบทความจะขอพูดถึงประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ที่นิยมใช้ในการขนส่งทางเรือ และเป็นที่รู้จักกันอย่างดี 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. Dry Container ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้ง หรือตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้าทั่วไป ที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิในการขนส่ง เป็นตู้เหล็กปิดทึบ มีประตูหนึ่งด้าน ด้านในโล่ง ไม่มีฉนวนกันความร้อน ไม่มีเครื่องทำความเย็น เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีหลายขนาดให้เลือก ราคาไม่สูง เหมาะกับการขนส่งสินค้าแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น อาหารแห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หนังสือ เป็นต้น ควรใช้ร่วมกับตาข่ายคลุมสินค้า container net เพื่อป้องกันสินค้าเลื่อน หรือกระจัดกระจาย ไปจนถึงป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายจากสินค้าร่วงหล่นระหว่างเปิดประตู

  2. Reefer Container ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น คือตู้คอนเทนเนอร์ที่ติดตั้งเครื่องทำความเย็น และฉนวนกันความร้อนเอาไว้เพื่อให้รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้ตลอดการขนส่ง หรือก็คือตู้เย็นขนาดใหญ่ดีดีนั่นเอง เนื่องจากจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิภายในตู้ให้คงที่อยู่เสมอ จึงมีราคาที่ต้องใช้จ่ายมากกว่าตู้แบบมาตรฐานจำนวนมาก ทั้งราคาตู้ ค่าไฟ ค่าทำอุณหภูมิก่อนรับตู้ ทั้งยังมีค่าความเสี่ยงที่บางครั้งอาจทำให้สินค้าเสียหายได้จากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่นเครื่องทำความเย็นมีปัญหา หรือปลั๊กไฟไม่พอ สินค้าที่เหมาะสำหรับตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นได้แก่ สินค้าทั้งหลายที่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือเน่าเสียได้เช่น อาหารสด อาหารแช่แข็ง เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ดอกไม้ ผัก ผลไม้ ไอศกรีมเป็นต้น

  3. Open Top Container ตู้คอนเทนเนอร์เปิดหลังคา มีรูปร่างลักษณะเหมือนตู้มาตรฐานที่ออกแบบให้ด้านบนเปิดโล่ง ไม่มีหลังคา แต่จะเป็นผ้าใบคลุมปิดไว้แทน เหมาะสำหรับใช้ในการวางสินค้าที่มีความสูงเป็นพิเศษ ไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ เช่น เครื่องจักร ท่อชนิดต่าง ๆ วัสดุก่อสร้าง หรือ ยานพาหนะที่มีลักษณะสูงเป็นพิเศษ เวลาบรรจุสินค้าเข้าตู้จะปั้นจั่นยกสินค้าเข้าทางหลังคาที่เปิดไว้ ก่อนจะใช้ผ้าใบปิดเพื่อไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหายจากน้ำฝนหรือน้ำทะเล เนื่องจากตู้ประเภทนี้ไม่สามารถวางตู้สินค้าอื่นไว้ด้านบนได้อีกจึงทำให้พื้นที่สำหรับวางตู้มีจำกัด ราคาการขนส่งของตู้ประเภทนี้จึงสูงกว่าตู้มาตรฐาน

  4. Flat Rack Container ตู้คอนเทนเนอร์พื้นราบ ตู้สินค้าชนิดนี้จะเปิดโล่งทั้งด้านบนและด้านข้าง มีผนังกั้นหัวท้ายเท่านั้น เหมาะสำหรับใส่สินค้าที่มีขนาดใหญ่ กว้างหรือสูงเป็นพิเศษ ขนาดไม่พอดีกับตู้สินค้า และไม่สามารถบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้งได้เช่น เครื่องจักร ท่อชนิดต่างๆ วัสดุก่อสร้าง หรือยานพาหนะที่มีลักษณะกว้างยาวสูงเป็นพิเศษ โดยตู้ประเภทจะมีราคาการขนส่งสูงกว่าปกติเนื่องจากพื้นที่ในการขนส่งมีจำกัด

  5. ISO Tank Container ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บรรจุของเหลวโดยเฉพาะ โดยตัวตู้จะเป็นถังความดันที่ติดตั้งอยู่ในโครงเหล็ก มีโครงสร้างที่สามารถวางซ้อนกันได้ นิยมใช้สำหรับการขนส่งของเหลวทั่วไป ไปจนถึงของเหลวที่เป็นอันตรายเช่น น้ำมัน สารเคมี เป็นต้น

  6. Ventilated Container ตู้คอนเทนเนอร์แบบระบายอากาศ ตู้ประเภทนี้จะมีลักษณะเหมือนกับตู้ธรรมดา แต่มีช่องระบายอากาศอยู่บริเวณด้านบนและด้านล่างของ ซึ่งสามารถระบายอากาศและกันไอน้ำได้ โดยเหมาะสำหรับสินค้าที่มีความชื้นและต้องการการระบายอากาศ โดยส่วนใหญ่มักใช้กับสินค้าทางการเกษตร เช่น เมล็ดโกโก้ เมล็ดกาแฟ ผลไม้บางชนิด และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ


รู้จักกับประเภทของตู้คอนเทนเนอร์กันไปแล้ว นอกจากประเภทที่ได้กล่าวไป ยังมีตู้คอนเทนเนอร์ประเภทอื่นแยกย่อยออกไปได้อีกตามลักษณะตู้ เช่น ตู้แบบอุโมงค์ (Tunnel Container) ตู้คอนเทนเนอร์แบบประตูข้าง (Open side storage container) ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษาหาข้อมูลเพื่อเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ให้เหมาะกับสินค้าและคุ้มค่ากับการลงทุนของตัวเองให้ดี

 

ตาข่ายคลุมสินค้า container net ปกป้องสินค้าปลอดภัยจากภายในตู้


แม้ว่าตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรง มั่นคง ทนแดด ทนฝน รับประกันได้เป็นอย่างดีว่าสภาพอากาศและแรงกระแทกจากภายนอกจะไม่ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์เสียหายหรือบุบสลายจนเกิดความเสียหายแก่สินค้าด้านใน แต่ในทุกการขนส่ง ทุกการเดินทางของตู้คอนเทนเนอร์ ระหว่างทางนั้นเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าภายในตู้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ดังนั้นการจัดวางสินค้าภายในตู้แต่ละครั้งควรมั่นใจว่าสินค้าจะไม่ขยับกลิ้งไปมาระหว่างการขนส่ง หลายครั้งเมื่อถึงปลายทางแล้วเปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์ออกดู จะพบว่ากล่องสินค้าที่เรียงรายอยู่ภายในตู้ เกิดการเสียสมดุลและล้มทะลักผ่านประตูตู้ออกมา ทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า และเกิดความไม่ปลอดภัยต่อคนงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ตาข่ายคลุมสินค้า container net จึงมีหน้าที่ช่วยเหลือ และป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยตาข่ายคลุมสินค้าจะทำหน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุจากสินค้าร่วงหล่นขณะเปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลายทาง ทั้งยังสามารถใช้แทนถุงลมกันกระแทกได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ตาข่ายคลุมสินค้าเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความสำคัญต่อการขนย้ายสินค้าในงานโลจิสติกส์ที่ขาดไปไม่ได้


กล่าวได้ว่า ตาข่ายคลุมสินค้า container net  เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณจะได้รับการปกป้อง ดูแลอย่างดี สามารถยึดสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ให้ลื่น ไถล ล้ม กลิ้ง ยามขนส่งไปจนถึงขณะเปิดประตูตู้สินค้าที่ปลายทาง ลด และป้องกันการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขนส่งได้

บีแพ็ค แมททีเรียล เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย ตาข่ายคลุมสินค้า container net  คุณภาพดี ผลิตจากเชือก PP ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและแข็งแรง เชือกไนล่อนเส้นใยเหนียว มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงดึงและแรงเสียดสี มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับงานที่ใช้ป้องกันสินค้าทุกประเภท ตั้งแต่สินค้าที่มีน้ำหนักเบาไปจนถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ รับสั่งทำตาข่ายคลุมสินค้า ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ตาข่ายกันของตก ตามขนาดและความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการออกแบบสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ได้ตาข่ายที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

สนใจสินค้า ตาข่ายคลุมสินค้าหรือตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์
ติดต่อเรา

บริษัท บีแพ็ค แมททีเรียล จำกัด
https://www.bpackmaterial.com/
โทร: 098-546-1563
อีเมล: bpackmaterial@gmail.com
Facebook: ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าคุณภาพ ราคาถูก by Bpack