ทำไมต้องใช้ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์

ทำไมต้องใช้ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์

เพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการจัดส่งไปยังสถานที่ปลายทาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับสินค้าที่วางเรียงซ้อนกันอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์

ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์

ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ทำกิจการเกี่ยวกับการบรรทุกคนส่งประเภทคุณก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งการขับขี่หรือการบรรทุกสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ก็ย่อมจะมีข้อจำกัดมากมาย ซึ่งระบบการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์อาจถือได้ว่าเป็นวิธีการขนส่ง สินค้าแบบพิเศษ เพราะช่วยให้เกิดการขนส่งระวางสินค้าแบบต่างรูปแบบ หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าปริมาณมากหรือขนาดใหญ่ (bulk) ก่อนอื่นคุณต้องแยกแยะและรู้ก่อนว่าตู้คอนเทนเนอร์มีกี่ประเภท เพื่อที่จะได้สื่อสารกับทีมงานได้ถูก

ประเภทของตู้สินค้า อาจแบ่งได้เป็น

 1. Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สินค้าทั่วไป ที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะ ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการ รักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้แล้ว จะต้องมีการจัดทำที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือขยับ ซึ่งอาจจะใช้ถุง กระดาษที่มีการเป่าลม ที่เรียกว่า Balloon Bags มาวางอัดไว้ในช่องว่างของสินค้ากับตัวตู้ หรืออาจใช้ไม้มาปิด กั้นเป็นผนังหน้าตู้ ที่เรียกว่า Wooden Partition และหากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing

 2. Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้ ซึ่งทำ ตามมาตรฐาน ต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดยเครื่องทำความเย็นนี้อาจจะติด อยู่กับตัวตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ โดยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของ อุณหภูมิของตู้สินค้า

 3. Garment Container เป็นตู้สินค้าที่ออกแบบสำหรับใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นเสื้อผ้า โดยมีราว สำหรับแขวนเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าที่เป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการที่จะมีการพับ หรือบรรจุใน Packing ที่จะมีผลทำให้เสื้อผ้ามีการยับหรือไม่สวยงาม

 4. Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สำหรับใช้ใน การวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบนของตู้

จริงๆ แล้วไม่เพียงต้องแยกแยะประเภทได้แล้วคุณต้อรู้เรื่องน้ำหนักบรรทุก มีพิกัดน้ำหนักตามกฎหมายกำหนด

สำหรับเรื่องการบรรทุกน้ำหนักนั้นเป็นกฎข้อแรก ๆ ที่ต้องรู้ไว้ให้ขึ้นใจ ถ้าหากบรรทุกเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังสร้างปัญหาอื่น ๆ ตามด้วยเช่น ทำให้ถนนที่รถบรรทุกหนักผ่านจะทำให้ถนนนั้นพัง ทรุดโทรมได้ จึงทำให้ต้องมีการออกมาตรการในการจำกัดการบรรทุกน้ำหนัก

 • รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกิน 25 ตัน
 • รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน
 • รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกินกว่า 9.5 ตัน
 • รถพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ ต้องบรรทุกหนักไม่เกิน 50.5 ตัน


หลายๆ ครั้ง ตู้คอนเทนเนอร์มีการบรรทุกสินค้าน้ำหนักเกิน หรือความไม่รอบครอบของคนขับและเจ้าหน้าที่ ที่เคลื่อนย้ายตู้แล้วปิดท้ายไม่สนิท ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง แต่คุณสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ต้น การเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการจัดส่งไปยังสถานที่ปลายทาง สามารถทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับสินค้าที่วางเรียงซ้อนกันอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์

ก่อนอื่นคุณต้องตระหนักและคำนึงถึงในการขนย้าย คือการลดช่องว่างระหว่างผนังตู้กับสินค้า หรือ ลดช่องว่างระหว่างสินค้ากับประตู เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เวลาเปิดตู้ออกมาจะได้ไม่มีสินค้าร่วงหล่น หรือ การลดช่องว่างระหว่างพาเลทกับพาเลท เป็นสิ่งที่ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่น สินค้าโค่นล้มจากพาเลท การกระแทก หรือรอยขีดข่วน และรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จนกว่าจะถึงมือผู้รับ ไม่ชำรุด ไม่เสียหาย คุณเองก็จะได้ประหยัดในส่วนการชดใช้ค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้น แถมป้องกันอุบัติเหตุได้ เช่นกัน

ซึ่งการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าภายในตู้นั้น มีหลากหลายวิธีให้คุณได้เซฟความปลอดภัย เซฟสินค้า ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า หีบห่อบรรจุภัณฑ์ และวิธีการจัดเรียง

 

ข้อแนะนำต่อไปนี้เป็นตัวอย่างอุปกรณ์เสริมที่ช่วยดูแลสินค้าของคุณให้ปลอดภัย

 1. การมัดสินค้ารวมกัน
  การรัดหรือมัดสินค้าเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้เชือกไนลอน หรือ สายรัดพลาสติก เป็นการช่วยให้สินค้าอยู่รวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน ไม่ขยับเขยื้อน และยังช่วยป้องกันไม่ให้สินค้ากระแทกกันเองจนเกิดความเสียหาย แต่วิธีนี้อาจจะเกิดรอยบุบของบรรจุภัณฑ์เล็กน้อย

 2. การใช้ถุงลมป้องกันการกระแทก
  ถุงลมป้องกันกระแทก ช่วยในการลดช่องว่างของพื้นที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันสินค้ากระแทกกัน หรือตกหล่นเสียหายระหว่างการขนส่ง

 3. การผูกรัดยึดตรึงสินค้า (LASHING)
  คือ การใช้สายรัด เช่น สายพลาสติก (Polyester/Nylon) ลวดเชือก ลวดสลิง หรือ โซ่ เป็นต้น ทำการ ยึดตรึงสินค้าให้ติดกับผนังตู้ หรือพื้นตู้ เพื่อป้องกันสินค้าขยับเขยื้อน หรือสินค้ากระแทกกันก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งการยึดรั้งสามารถทำได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่างของสินค้า แต่แค่การผูกก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันอุบัติเหตุ

 4. การปู/รองกระดาษลูกฟูก หรือ กระดาษคราฟท์
  เป็นการนำเอากระดาษลูกฟูก หรือ กระดาษคราฟท์ มาปูพื้นตู้ หรือติดกระดาษรอบๆ ผนังตู้คอนเทนเนอร์ หรือปูบนหีบห่อบรรจุสินค้า กระดาษรองลูกฟูกก็ยังมีประโยชน์หลายอย่างทั้งนี้เพื่อช่วยลดความชื้น ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน ส่วนใหญ่ใช้กับงานบรรจุสินค้าจำพวก แป้ง อาหาร หรือสินค้าที่เน้นเรื่องความสะอาดแต่ถ้าสินค้าที่มีนำหนักมาก อาจจะป้องกันได้เล็กน้อย เนื่องจากน้ำหนักอาจทำให้กระดาษลูกฟูกยุบตัวและลดประสิทธิภาพในการป้องกันการกระแทก

 5. การค้ำยันสินค้า
  เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำเอาไม้ชิ้นมาขัดหรือทำเป็นที่ค้ำยันให้กับสินค้า วิธีนี้เพื่อช่วยพยุงและถ่ายเทน้ำหนักของสินค้า

 6. การใช้ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์
  ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ในตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเพราะ ต่างจากข้อข้างต้นที่กล่าวมา ถ้าให้เปรียบเทียบตัวตาข่ายปิดท้าย มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินคุ้มกว่า สามารถใช้แทนถุงลมกันกระแทกได้ เมื่อเวลาเปิดตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่ต้องเสี่ยงสินค้าตกใส่หัว แถมยังมีราคาถูกกว่าเกือบครึ่งอีกด้วย


จริง ๆ แล้ว ตาข่ายคลุมสินค้าหรือตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันความเสียหาย แต่ถ้าหากผูกไม่ดี หรือไม่รู้วิธีการใช้ก็เกิดความเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่คุณจะต้องได้ความ รู้และวิธีการใช้ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ในการเลือกซื้อและใช้งานให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด บริษัท บีแพ็ค แมททีเรียล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมให้คำปรึกษา และไม่เพียงแต่ตาข่ายคลุมสินค้าเท่านั้น ยังพร้อมให้ข้อมูลเรื่องสินค้า safety ต่าง ๆ ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
  

สนใจสินค้า ตาข่ายคลุมสินค้าหรือตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์
ติดต่อเรา

บริษัท บีแพ็ค แมททีเรียล จำกัด
https://www.bpackmaterial.com/
โทร: 098-546-1563
อีเมล: bpackmaterial@gmail.com
Facebook: ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าคุณภาพ ราคาถูก by Bpack