ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ แบบ 40 ฟุตไฮคิวบ์ ตาข่ายคลุมสินค้า

ตาข่ายสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ ออกแบบตาข่ายเส้นหนา เหนียวแน่นและแข็งแรง เพื่อให้เหมาะกับการบรรจุสินค้าที่มีจำนวนมาก