ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ตาข่ายคลุมสินค้า Container Net
รองรับสินค้าแบบบรรจุตู้มาตรฐาน ( Standard )

ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์แบบมาตรฐานขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต
ผลิตจากเชือก PP ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวและแข็งแรงโดยมีขนาดและแบบตาข่ายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม