รองรับการบรรจุสินค้า ที่มีน้ำหนักมาก


ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ตาข่ายคลุมสินค้า

ตาข่ายปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์ ตาข่ายคลุมสินค้า Container Net รองรับการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ( Special Spec )